Chai Thủy Tinh 285ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 285ml
Miệng (Mouth): 37mm
Đường kính (Diameter): 62mm
Chiều cao (Height): 171mm
(Sử dụng nắp vặn 38mm)
(Using lug cap 38mm)