Hũ Thủy Tinh 385ml

Mã: VNHT385

Dung tích (Capacity): 375ml
Miệng (Mouth): 63mm
Đường kính (Diameter): 74.7mm
Chiều cao (Height): 118mm
Sử dụng nắp vặn 66mm
Using lug cap 66mm

Dung tích (Capacity): 385ml

Miệng (Mouth): 63mm

Đường kính (Diameter): 74.7mm

Chiều cao (Height): 118mm

Sử dụng nắp vặn 66mm / Using lug cap 66mm