Hũ Thủy Tinh 800ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 800 ml
Miệng (Mouth): 80mm
Đường kính (Diameter): 96.3 mm
Chiều cao (Height): 146 mm
Sử dụng nắp vặn 82 mm Using lug cap 82 mm