Hũ Vuông Mẫu Đa Dạng

Mã:

Hũ vuông 50-80-100-200-280-380-500-730ml.

Nắp nhiều màu sắc

Hũ vuông 50-80-100-200-280-380-500-730ml.