Chai Balan 600ml

Mã:

Chiều Cao/ Height (mm)         : 262

Đường kính / Diameter (mm)  : 78

Nắp Nhôm : 28mm

Chiều Cao/ Height (mm)         : 262

Đường kính / Diameter (mm)  : 78

Nắp Nhôm : 28mm