Chai Nước Ép Thủy Tinh 200ml

Mã:

Dung Tích : 200ml
Vật Liệu : Thuỷ tinh
Màu Sắc : Trong suốt
Hình Dáng : Tròn
Cổ Kết Thúc : Nắp vặn
Màu Nắp : Đen/vàng

Dung Tích : 200ml
Vật Liệu : Thuỷ tinh
Màu Sắc : Trong suốt
Hình Dáng : Tròn
Cổ Kết Thúc : Nắp vặn
Màu Nắp : Đen/vàng