Chai Nước Giải Khát 100ml Nắp Nhôm 30mm

Mã:
Height (mm) : 113.4
Diameter (mm) : 43.8
Finish : 28mm 
Color : Flint, Amber
Unit per pallet : 11024
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 1989 mm
Height (mm) : 113.4
Diameter (mm) : 43.8
Finish : 28mm 
Color : Flint, Amber
Unit per pallet : 11024
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 1989 mm