Chai Nước Giải Khát 250ml Nắp Nhôm 38mm

Mã:
Height (mm)   : 139
Diameter (mm) : 63.8
Finish 38mm RTO
Color : Flint
Unit per pallet : 4212
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 1982 mm
Height (mm)   : 139
Diameter (mm) : 63.8
Finish 38mm RTO
Color : Flint
Unit per pallet : 4212
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 1982 mm