Chai Nước Giải Khát 450ml Nắp Nhôm 28MM

Mã:
Height (mm) : 230
Diameter (mm)   : 70
Finish 26/600
Color : Flint
Unit per pallet : 2112
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2015 mm
Height (mm) : 230
Diameter (mm)   : 70
Finish 26/600
Color : Flint
Unit per pallet : 2112
Pallet dimension : 1200 x 1000 x 2015 mm