Chai Thủy Tinh Nắp Beer 300ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 300ml
Miệng (Mouth): 26.8mm
Đường kính (Diameter): 68.2mm
Chiều cao (Height): 180mm
(Sử dụng nắp chai beer)
(Using crown cap)

Dung tích (Capacity): 300ml 

Miệng (Mouth): 26.8mm

Đường kính (Diameter): 68.2mm

Chiều cao (Height): 180mm

(Sử dụng nắp chai beer) (Using crown cap)