Chai Thủy Tinh Nắp Nhôm 290ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 290ml
Miệng (Mouth): 27mm
Đường kính (Diameter): 62mm
Chiều cao (Height): 178.5mm
(Sử dụng nắp nhôm 28mm)
(Using aluminium cap 28mm)