Hũ Dựng Nến Dung Tích Đa Dạng

Mã:

Dung Tích : 100ml;145ml;200ml;280ml;320ml;430ml;550ml
Vật Liệu : thuỷ tinh
Màu Sắc : trong suốt hoặc phun màu
Hình Dáng : tròn
Màu Nắp : gỗ

Dung Tích : 100ml;145ml;200ml;280ml;320ml;430ml;550ml
Vật Liệu : thuỷ tinh
Màu Sắc : trong suốt hoặc phun màu
Hình Dáng : tròn
Màu Nắp : gỗ