Hũ Thủy Tinh 1.000 ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 1000ml
Miệng (Mouth): 78mm
Đường kính (Diameter): 102mm
Chiều cao (Height): 164mm
(Sử dụng nắp vặn 82mm)
(Using lug cap 82mm)