Hũ Thủy Tinh 189ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 189ml

Miệng (Mouth): 52mm

Đường kính (Diameter): 63mm

Chiều cao (Height): 90mm

(Sử dụng nắp vặn 58mm) (Using lug cap 58mm)