Hũ Thủy Tinh 240ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 240ml
Miệng (Mouth): 58mm
Đường kính (Diameter): 67mm
Chiều cao (Height): 92mm
(Sử dụng nắp vặn 63mm)
(Using lug cap 63mm)