Hũ Thủy Tinh 500ml

Mã:

Dung tích (Capacity): 500ml
Miệng (Mouth): 65mm
Đường kính (Diameter): 79mm
Chiều cao (Height): 116mm
(Sử dụng nắp vặn 70mm)
(Using lug cap 70mm)